English

golfkeen

Golfkeen


Pin Placement

Pin Placement er en plugin for WordPress som golfklubber kan bruke til å sette flaggplasseringen på sine greener, og som da spillerne kan bruke før og under runden.

De aller fleste golfbaner har greener med blindt innspill og hull det er vanskelig å se hvor mye plass man har foran, bak, eller på siden av flagget. Når golfbaner bruker Pin Placement eliminerer man denne problemstillingen, og spillerne har langt bedre oversikt over hvor på greenen man kan og bør lande innspillene sine.

Det golfklubbene trenger for å ta i bruk Pin Placement er å ha bilder eller tegninger av sine greener, og at man i tillegg har mål av bredde og dybde på greenene, har man dette kan man raskt og enkelt sette opp Pin Placement på sin golfbane.

Golfkeen Pin Placement har en pris på € 300 årlig.

kontakt oss