English

golfkeen

Golfkeen


Flagplassering

Golfkeen

Hull 1

Sist endret 19.08.2021 09:12
Greenbredde 28 m, greendybde 36 m
Venstre greenkant 15 m
Høyre greenkant 13 m
Bakre greenkant 21.5 m
Front greenkant 14.5 m

Hull 2

Sist endret 19.08.2021 09:12
Greenbredde 27 m, greendybde 28 m
Venstre greenkant 19.5 m
Høyre greenkant 7.5 m
Bakre greenkant 6.5 m
Front greenkant 21.5 m

Front er i forhold til innspill fra 100 meter

kontakt oss