English

golfkeen

Golfkeen


Golfkeen

Golfkeen er et nettsted som skal komme med god og nyttig informasjon som gjør deg til en bedre golfer.

Vi lager webløsninger og mobilapper som er rettet både mot golfspillere og golfklubber. Dette kan for eksempel være løsninger som Pin Placement, som er ferdig og ute på markedet for golfklubber. Pin Placement en nettbasert løsning for golfklubber som brukes til å vise flaggplasseringen på greenene. Det gjør at spillerne vet hvor flagget er plassert, og da hvor det er plass nok, og fornuftig, å spille seg inn på greenen. Alle gameplaner bør starte fra flaggposisjon og tilbake til utslagsstedet. Pin Placement gjør det mulig å lage gode planer for hvordan man best mulig løser hvert enkelt golfhull. I tillegg kan spillerne uten en gameplan få oversikt over hvor flagget er plassert på blinde innspill og de hullene det er vanskelig å se hvor det er god plass å lande innspillene.

I all idrett er det trening som skal til for å gjøre deg bedre. Jo mer bevisst du er på hvordan du trener, jo større sjanse er det for at du blir en bedre utøver. For å trene bevisst trenger man mål og kunnskap; både spesifikt innen idretten og generelt om fysisk/mental trening, samt hva som kreves for å oppnå de resultatene som er ønsket. Her skal Golfkeen komme med applikasjoner og webløsninger for trening, statistikk, og tester til glede/nytte for utøvere.

Vi kommer til å produsere treningstips, både golfspesifikke og generelt om styrke/bevegelighet/mental trening rettet mot golfspillere, samt løsninger for tester som kan gi deg en indikasjon på hva og hvordan du bør trene. I tillegg vil vi linke til andre nettsteder vi mener kommer med god og nyttig informasjon som kan bidra til at du blir en bedre golfer.

kontakt oss